مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته

هدفمند تحصیل کنید

رشته های تحصیلی مورد نیاز سازمانها کدامند؟

کدام رشته های تحصیلی دارای بازار کار بهتری هستند؟

تماس با ما

آدرس : قم – میدان توحید – مالک اشتر – پاسداران غربی

کد پستی : ۳۷۱۷۸۶۵۴۳۵

شماره تماس : ۰۲۵۳۸۹۰۶۰۵۱

شماره همراه : ۰۹۳۳۱۸۴۲۰۱۶

پست الکترونیکی : info@edarejat.ir