مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته

هدفمند تحصیل کنید

رشته های تحصیلی مورد نیاز سازمانها کدامند؟

کدام رشته های تحصیلی دارای بازار کار بهتری هستند؟

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


واحدهای استانی :

 1. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی
 2. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی
 3. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل
 4. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
 5. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز
 6. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
 7. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر
 8. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران
 9. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری
 10. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی
 11. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی
 12. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی
 13. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان
 14. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
 15. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان
 16. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان
 17. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس
 18. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین
 19. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
 20. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان
 21. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان
 22. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب استان کرمان
 23. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه
 24. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویر احمد
 25. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان
 26. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان
 27. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان
 28. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران
 29. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
 30. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان
 31. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان
 32. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد
 33. مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم