مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته

هدفمند تحصیل کنید

رشته های تحصیلی مورد نیاز سازمانها کدامند؟

کدام رشته های تحصیلی دارای بازار کار بهتری هستند؟

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


واحدهای استانی :

 1. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
 2. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی
 3. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل
 4. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان
 5. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز
 6. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام
 7. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر
 8. سایت اداره كل آموزش و پرورش استان چهارمحال بختياري
 9. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان جنوبی
 10. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی
 11. سایت اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
 12. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان
 13. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان
 14. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان
 15. سایت اداره كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان
 16. سایت اداره كل آموزش و پرورش استان تهران
 17. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس
 18. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین
 19. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم
 20. سایت اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان
 21. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان
 22. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کمانشاه
 23. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کهکیلویه و بویراحمد
 24. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان
 25. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان
 26. سایت اداره كل آموزش و پرورش استان لرستان
 27. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران
 28. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی
 29. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان
 30. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان
 31. سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد