مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته

هدفمند تحصیل کنید

رشته های تحصیلی مورد نیاز سازمانها کدامند؟

کدام رشته های تحصیلی دارای بازار کار بهتری هستند؟

وزارت ورزش و جوانان

سایت وزارت ورزش و جوانان


واحدهای استانی :

 1. اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي
 2. اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي
 3. اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل
 4. اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان
 5. اداره كل ورزش و جوانان استان البرز
 6. اداره كل ورزش و جوانان استان ايلام
 7. اداره كل ورزش و جوانان استان بوشهر
 8. اداره كل ورزش و جوانان استان تهران
 9. اداره كل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختياري
 10. اداره كل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبي
 11. اداره كل ورزش و جوانان استان خراسان رضوي
 12. اداره كل ورزش و جوانان استان خراسان شمالي
 13. اداره كل ورزش و جوانان استان خوزستان
 14. اداره كل ورزش و جوانان استان زنجان
 15. اداره كل ورزش و جوانان استان سمنان
 16. اداره كل ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان
 17. اداره كل ورزش و جوانان استان فارس
 18. اداره كل ورزش و جوانان استان قزوين
 19. اداره كل ورزش و جوانان استان قم
 20. اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان
 21. اداره كل ورزش و جوانان استان كرمان
 22. اداره كل ورزش و جوانان استان كرمانشاه
 23. اداره كل ورزش و جوانان استان كهگيلويه و بويراحمد
 24. اداره كل ورزش و جوانان استان گلستان
 25. اداره كل ورزش و جوانان استان گيلان
 26. اداره كل ورزش و جوانان استان لرستان
 27. اداره كل ورزش و جوانان استان مازندران
 28. اداره كل ورزش و جوانان استان مركزي
 29. اداره كل ورزش و جوانان استان هرمزگان
 30. اداره كل ورزش و جوانان استان همدان
 31. اداره كل راه و شهرسازي استان يزد